Energetikai tanúsítás

 

Az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott 2002/91/EK direktíva előírta, hogy a tagállamok 2006-ban követelményrendszert és minőségtanúsítási rendszert vezessenek be az energiafelhasználás csökkentése és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

A magyarországi szabályozást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet határozta meg, mely 2006. szeptember 1-től kötelező érvényű. Az épület energetikai jellemzőinek tanúsítása a 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet alapján készül. Amennyiben az energetikai minősítési osztályba sorolás nem éri el a kívánt kategóriát, akkor javaslatot teszünk, hogy egy átfogó energiaracionalizálás esetén hogyan változik az épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen jobb energetikai minőségi osztályba kerülhet.

Az energetikai tanúsítvány az egyik legfontosabb eszköz annak kiderítésére, illetve feltérképezésére, hogy a jelenlegi ingatlan vagy a tervezett épület milyen állapotban van hőtechnikai szempontokból. Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát, hogy az épület energiatakarékos-e vagy pazarló. Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes, vagy amíg a követelményértékek nem változnak.

Új építésű épületek, rendeltetési egységek

Az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

 

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások

Az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben:

 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadás.

 

Hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

Az 1000m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

 

Nincs tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

 • az 50m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

 

Az energetikai tanúsítás célja

Az épület jelenlegi energiafelhasználásának számítási módszerrel történő meghatározása és összehasonlítása a referenciaértékkel a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint, valamint az épület energetikai besorolása egy betű skálán a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben ismertetett százalékos skála szerint.

   

Az energetikai tanúsítással összefüggésben a külföldi korszerű épületminősítő rendszerek pályázati anyagához az épületgépészeti rendszerekkel megszerezhető pontok érvényesítésében alátámasztó munkarészeket készítünk angol nyelven:

 • BREEAM
 • LEED
 • DVGW CERT
 • WELL